Adventní duchovní obnova s otcem Šebestiánem Smrčinou, Brno 10. 12. 2016

Adventní duchovní obnova s otcem Šebestiánem Smrčinou, Brno 10. 12. 2016Srdečně Vás zveme na adventní duchovní obnovu s otcem Šebestiánem Smrčinou, OFM, který nás bude provázet zamýšlením nad sílou vtělení božího slova, mocí božího slova jako i významem a dosahem božích i lidských slov a jejich působením v nás. Otevřete svá srdce pro boží slova, nechte se provázet nasloucháním k boží řeči. Čas strávený před slavností narození božího syna nás i takovýmto způsobem může přivést k novému pohledu na stvoření, místo člověka v něm a podíl na dějinách světa každého z nás. Bůh slovem stvořil svět, řekl: „Buď světlo!“. Vtělením božího slova přišel na svět Spasitel. Bůh stvořil člověka na svůj obraz a dal mu jazyk aby skrze něj šířil světem radostnou zvěst a lásku. Tak se zkusme naučit jak na to :).

Plakát s informacemi k obnově si můžete stáhnout zde.Duchovní obnova pro ženy se s. Veronikou Barátovou – 21. ledna 2017, Uherské Hradiště

baratova-uh-a5-2016_1Zveme Vás na duchovní obnovu pro ženy se s. Veronikou Barátovou na téma
JSEM ŽENA, DÁVÁM LÁSKU A ŽIVOT…
21. ledna 2017, Uherské Hradiště

Jednodenní duchovní obnova, kterou povede úžasná žena a řeholnice ThLic. Veronika Barátová, proběhne v kině Hvězda v Uherském Hradišti. V promluvách bude s. Veronika mluvit především o poslání nás žen, o vztazích a rolích, které v životě prožíváme a o Božím pohledu na nás. Ranní program začne chválami, těšit se můžete také na modlitbu gestem se s. Lucií Kopasovou. Odpoledne společně prožijeme mši svatou, bude i příležitost ke sv. smíření. Záštitu nad duchovní obnovou převzal uherskohradišťský děkan P. Josef Říha. Přihlašovat se můžete buď online zde, nebo osobně ve farní kanceláři v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí č. 36.
Cena duchovní obnovy je 100,- Kč. V přihlášce je možné si objednat oběd v ceně 95,- Kč.
Plakát je ke stažení zde.Ve Zlíně se uskutečnila Konference o evangelizaci

KONFERENCE O EVANGELIZACI 18. - 20. 11. 2016

KONFERENCE O EVANGELIZACI 18. – 20. 11. 2016
Téměř pět set lidí se o uplynulém víkendu zúčastnilo ve Zlíně konference s názvem „Já a evangelizace“. V bohatém programu mluvili čeští i zahraniční hosté o evangelizaci ve městech, o Kurzech Alfa, farních evangelizačních buňkách, o přinášení evangelia mezi Rómy, o vstupech do škol a dalších zajímavých způsobech, jak s druhými lidmi mluvit o Ježíši. Součástí programu byly chvály, mše svaté, modlitební večery, možnost svátosti smíření a přímluvné modlitby. Akci uspořádal nadační fond Credo ve spolupráci s Komunitou Blahoslavenství, s podporou olomouckého, brněnského i ostravsko-opavského biskupství. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Další informace zde.

  

Podporujeme

dsc_0925Jedním z cílů Nadačního fondu Credo jsou sociálně charitativní projekty. V rámci těchto aktivit Nadační fond Credo podpořil Karama Wisama Dawooda, finanční částkou 20.000,- korun českých, které jsou určeny pro jeho studijní potřeby. Karam je jedním z iráckých uprchlíků, kteří se snaží o plné začlenění do naší společnosti. Začíná studium češtiny na Univerzitě Palackého v Olomouci. Přejeme mu hodně úspěchů, vytrvalosti a chuti do studia.

   

MINIFESTIVAL FILMŮ O ŽIVOTĚ 9. – 11. 9. 2016 Zlín

Srdečně vás zveme do Zlína na třetí ročník divácky úspěšného Minifestivalu filmů o životě. Letos se uskuteční v termínu od 9. – 11. září 2016 na prostranství (parkovišti) vedle kostela Panny Marie pomocnice křesťanů ve Zlíně. Po tři večery (vždy od 20 hodin) budete mít opět příležitost shlédnout hodnotné filmy, které mohou být povzbuzením a inspirací do vašich životů. Sobotní česká rodinná komedie bude navíc obohacena romantickou atmosférou a sladkým bonusem pro všechny diváky.
Přijďte se svými blízkými prožít příjemné filmové večery v atmosféře babího léta.
V případě nepříznivého počasí se filmy budou promítat v kostele.

Více informací o programu naleznete v přiloženém plakátku a v tiskové zprávě.
Zde je možnost rezervovat si místa předem.

Těšíme se na vás!

Organizační tým nadačního fondu Credo.