S radostí oznamujeme, že charismatická duchovní obnova s P. Manjackalem se plní a hudebně jí bude provázet chválové společenství Marana Tha.

Duchovní cvičení proběhnou ve Steel Aréně v Košicích a hlavní plocha před podiem je již zcela zaplněna. „Jsme rádi, že je o účast na akci tak velký zájem,“ vzkazuje koordinátorka Michaela Straková. Na tribunách, které nabízí také dobrý dohled na podium i promítací plátno, zatím zůstává dostatek volných míst. Stále se tak mají možnost přihlásit noví účastníci. Jsme také rádi, že můžeme oznámit, že naše pozvání přijalo chválové společenství Marana Tha z Prešova, které doprovodí duchovní obnovu hudebně.

Těší se na vás tým nadačního fondu Credo.

Doplňující informace k duchovní obnově s P. Jamesem Manjackalem v Košicích

plakatP. James Manjackal, misionář Božího milosrdenství, bude hostem ve Steel Aréně v Košicích. Přihláška je již spuštěna, děkujeme Vám všem, kteří se přihlašujete, i těm, kdo nás podporujete modlitbou i jakoukoliv pomocí. Duchovní obnova proběhne 8. – 10. července 2016. Záštitu převzali minorité na Slovensku. Velké poděkování patří také většině slovenských biskupství, která nám umožnila propagaci duchovní obnovy skrze své farnosti. Těšíme se na krásné tři dny prožité s Duchem Svatým.

Zahájení: pátek 8. července 2016 v 8.30 hod.
Ukončení: neděle 10. července 2016 v 16.00 hod.

Upozornění – nové bankovní spojení

Dovolujeme si Vás upozornit na nové bankovní spojení:

  • 2800987025/2010 – nadační fond Credo (podpora činnosti)
  • 2500987031/2010 – „Credo Ukrajina“ – účet,  který byl založen na podporu země poznamenané válečným konfliktem. Konkrétně jde o pomoc lidem v Melitopoli a okolí, a to pod záštitou kněze P. Petera Krenického, který na Ukrajině žije již přes 20 let.

Poděkování pro Fórum života

forum_zivotaDěkujeme občanskému sdružení Fórum života ze Slovenska za podporu duchovní obnovy s otcem Jamesem Manjackalem M.S.F.S., katolickým knězem, misionářem Božího milosrdenství, která se uskuteční 8.-10.7.2016 v Košicích v prostorách Steel Arény na Nerudově ulici. Děkujeme za laskavé rozšíření informace o této duchovní obnově jako i prosby o zapojení dobrovolníků do přípravy i samotného průběhu duchovní obnovy. Jsme rádi obzvlášť proto, že cílem Fóra života je jeho ochrana od počátku až po přirozenou smrt. Nadační fond Credo se zase snaží o podporu manželství muže a ženy jako základního stavebního prvku společnosti a tím vytváří přirozené prostředí pro přijetí života. Jsme rádi, že v práci na Boží vinici si můžeme společně pomáhat. Credo také tímto rádo vyslovuje obdiv ke koncepci, aktivitám i širokému záběru Fóra života.

Seminář „Na cestě ke zralému a spokojenému manželství“ s Irenou a Petrem Smékalovými

Drazí přátelé a příznivci akcí pořádaných Nadačním fondem Credo jako i všichni ostatní. Po úspěšných seminářích a programech manželů Smékalových na různá témata v oblasti manželství si i tentokrát dovolujeme pozvat Vás na seminář v podání tohoto manželského duelu s názvem Na cestě ke spokojenému a šťastnému manželství. Pro dobrou zkušenost to i tentokrát bude v sobotu 4.6.2016 probíhat v prostorách Bakalovho sálu v Brně na Žerotínově náměstí č. 6 od 8.30 hod do 15.30 hod. Přihlašovat se můžete zde.

Informace k duchovní obnově s P. Jamesem Manjackalem – Steel Arena Košice – 8. – 10. července 2016

Fr. James smilingSrdečně zveme na duchovní obnovu s Misionářem Božího milosrdenství a oblíbeným katolickým charismatickým knězem z Indie P. James Manjackalem. Akce se uskuteční 8. – 10. července ve Steel Aréně v Košicích. Jde o výjimečnou a neopakovatelnou příležitost setkat se s otcem Jamesem.

Program duchovní obnovy
Duchovní obnova bude probíhat v pátek, sobotu a neděli od ranních hodin až do pozdního odpoledne. Vzhledem k charakteru akce je vhodná účast na celém programu, nelze se přihlásit pouze na část. Přihláška je spuštěna na našem webu www.duchovniobnova.cz.

Duchovní obnova s P. Jamesem Manjackalem – Steel Arena Košice – 8. – 10. července 2016

Připravujeme pro Vás třídenní duchovní obnovu s otcem Jamesem Manjackalem, indickým katolickým knězem a misionářem milosrdenství. Duchovní obnova se uskuteční ve Steel Aréně v centru města Košice. Záštitu nad akcí převzali slovenští minorité, jejichž podpory si velmi vážíme.
Těšíme se na setkání s Vámi při této výjimečné charismatické duchovní obnově. Zároveň prosíme zvláště věřící z východního Slovenska o dobrovolnickou výpomoc při organizaci. S nabídkou pomoci se nám můžete ozvat na email info@credonadacnifond.cz. Děkujeme také za Vaše modlitby.
Součástí každého dne budou promluvy otce Jamese, adorace, mše svatá a chvály. Rezervujte si tento termín a přijeďte povzbudit Vaši víru, přiblížit se v tomto mimořádném Roce milosrdenství více k Pánu.
Kromě účasti na duchovní obnově můžete navštívit také unikátní katedrálu sv. Alžběty v Košicích, největší kostel na Slovensku, kde je v tomto roce umístěna Brána milosrdenství.
Předpokládané spuštění přihlašování na duchovní obnovu je v půlce dubna. Budeme Vás informovat.
Na setkání se těší tým nadačního fondu Credo a slovenští minorité