Navzdory .. jsme s vámiMilion Otčenášů pro Svatého otceKonference: Církev a podpora manželství
       

Vánoční přání

Milí přátelé,

přejeme vám plnost radosti, kterou prožili i mudrci, když zahlédli betlémskou hvězdu. (Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Mt 2, 10)

Tato hvězda je dovedla do Betléma, kde nalezli svého Spasitele.

Kéž i my adventním časem doputujeme s otevřeným srdcem až k jeslím, aby se Boží Dítě narodilo do našich domovů i rodin a naplnilo je láskou, pokojem a nadějí.

Požehnané vánoční svátky!

nadační fond Credo CZ